Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%85

Sürdürülebilir hareketlilik kapsamında kentsel ulaşımı geliştirmek

HEDEF 2.3


Deniz Yolu Taşımacılığının Kapasitesini ve Toplu Ulaşım İçindeki Payını Artırmak


brightness_1

2.3.1
İskele Binaları Bakım - Onarım Taleplerinin Karşılanma Oranı


brightness_1

2.3.2
Toplu Ulaşımda Deniz yolu Taşımacılığının Payı


brightness_1

2.3.3
İskele Sayısı


brightness_1 2.3.3 İskele Sayısı ( adet(kümülatif) )