Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%85

Sürdürülebilir hareketlilik kapsamında kentsel ulaşımı geliştirmek

HEDEF 2.3


Deniz Yolu Taşımacılığının Kapasitesini ve Toplu Ulaşım İçindeki Payını Artırmak


Sorumlu birim
Ulaşım Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı

Riskler
  • Deniz yolu Ulaşımında Kontrolsüz Taşımacılık Yapılması
  • Deniz yolu Araçlarının Modernize Edilememesi ve Daha Hızlı, Modern Gemilerin Alınmaması

Maliyet Tahmini
541.317.711,0 ₺
Tespitler
Boğaz Geçişlerinde Yeni Karayolu ve Demiryolu Sistemlerinin Hizmete Girmesi Nedeniyle Azalma Trendi Gösteren Deniz Ulaşım Payı & Deniz Hatları İskeleleri Çevresinde Diğer Ulaşım Modlarına Entegre Edecek Aktarma Merkezlerinin Olmaması & İskelelerden Tüm Deniz Araçlarının Ortak Olarak Faydalanamaması
İhtiyaçlar
Taşımacılıkta Deniz yolu Taşımacılığının Payının Artırılması ve Ulaşım Sistemlerinin Daha Çevre Dostu Hale Dönüştürülmesi & Ortak İskele Sisteminin Kurulması & Zaman-Ücret-Güzergah Entegrasyonunun Diğer Ulaşım Modları Dikkate Alınarak Planlanması & İskelelere, Stratejik Konumlara ve Zamana Göre Yolcu Kapasiteleri Dikkate Alınarak Deniz Araçlarının Planlanması
Faaliyet ve Projeler

Deniz Yapıları Yapım ve Bakım-Onarımı
Deniz Ulaşımına Yönelik Planlama ve Projelendirme Çalışmaları