Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%85

Sürdürülebilir hareketlilik kapsamında kentsel ulaşımı geliştirmek

HEDEF 2.1


Raylı Sistemin Ağını ve Toplu Ulaşım İçindeki Payını Artırmak


brightness_1

2.1.1
İhale Edilecek Raylı Sistem Uzunluğu


brightness_1

2.1.2
Mevcut İBB Raylı Sistem Hat Uzunluğu


brightness_1

2.1.3
Raylı Sistem Taşımacılığının Toplu Ulaşım İçindeki Payı


brightness_1 2.1.1 İhale Edilecek Raylı Sistem Uzunluğu ( km )