Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%85

Sürdürülebilir hareketlilik kapsamında kentsel ulaşımı geliştirmek

HEDEF 2.1


Raylı Sistemin Ağını ve Toplu Ulaşım İçindeki Payını Artırmak


Sorumlu birim
Raylı Sistem Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Ulaşım Daire Başkanlığı
Riskler
  • Raylı Sistem Projelerinde Finansman Temini
  • Uygulama Projelerinde Sonradan Yapılan Değişiklikler

Maliyet Tahmini
36.104.726.087,0 ₺
Tespitler
Günlük Hareketliliğin Yoğun Olarak Karayolu Toplu Taşımacılığında Olması Sebebiyle Trafikte Geçen Sürenin Uzun Olması
İhtiyaçlar
Taşımacılıkta Raylı Sistem Payının Artırılması ve Ulaşım Sistemlerinin Daha Çevre Dostu Hale Dönüştürülmesi
Faaliyet ve Projeler

Raylı Sistem Yapım ve Bakım-Onarımı
Raylı Sistem Projelendirme Çalışmaları