Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Sosyal ve ticari hayatın sağlıklı ve düzen içerisinde gelişimi için işyeri ruhsatı ve denetim hizmetlerini en etkin şekilde sunmak

HEDEF 8.2


Ceza yerine ikaz unsurunu ön plan plana çıkararak sevgiye ve eğitime dayalı zabıta hizmetleri sunup, vatandaşlarımıza kaliteli, sağlıklı ve hijyenik gıda tüketmelerine imkan sağlamak


brightness_1

8.2.1
İkaz edilen esnaf sayısı


brightness_1

8.2.2
Yasal işlem uygulanan dilenci sayısı


brightness_1

8.2.3
Denetlenen işyeri (esnaf) sayısı


brightness_1

8.2.4
Denetlenen pazaryeri sayısı


brightness_1 8.2.1 İkaz edilen esnaf sayısı ( adet )