Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Sosyal ve ticari hayatın sağlıklı ve düzen içerisinde gelişimi için işyeri ruhsatı ve denetim hizmetlerini en etkin şekilde sunmak

HEDEF 8.2


Ceza yerine ikaz unsurunu ön plan plana çıkararak sevgiye ve eğitime dayalı zabıta hizmetleri sunup, vatandaşlarımıza kaliteli, sağlıklı ve hijyenik gıda tüketmelerine imkan sağlamak


Sorumlu birim
Zabıta Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü
  • Sağlık İşleri Müdürlüğü
  • Veteriner İşleri Müdürlüğü

Riskler
  • Eğitimli personel yetersizliği
  • Telsizlerin çalışmaması

Maliyet Tahmini
99.165.139,3 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
PERFORMANS 8.2.1
İkaz edilen esnaf sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.2
Yasal işlem uygulanan dilenci sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.3
Denetlenen işyeri (esnaf) sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.4
Denetlenen pazaryeri sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE