Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%20

Kentin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlayarak geleneğini geleceğine taşımak

HEDEF 6.3


Başarılı sporculara ve spor klüplerine destek sağlamak, tanıtım ve kültürel organizasyonlar düzenlemek


brightness_1

6.3.1
Spor kulüplerine ayni yardım miktarı


brightness_1

6.3.2
Belediye spor kulüplerine ve başarılı sporculara Belediye Meclis kararıyla yapılan nakdi yardım miktarı TL.


brightness_1

6.3.3
Düzenlenen kültürel ve tanıtım organizasyon sayısı


brightness_1 6.3.1 Spor kulüplerine ayni yardım miktarı ( adet )