Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%20

Kentin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlayarak geleneğini geleceğine taşımak

HEDEF 6.3


Başarılı sporculara ve spor klüplerine destek sağlamak, tanıtım ve kültürel organizasyonlar düzenlemek


Sorumlu birim
Basın Yayın Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Daire Başkanlıkları
Riskler
  • Bütçe yetersizliği
  • Başarılı sporcuların doğru belirlenmesi

Maliyet Tahmini
180.000.000,0 ₺
Tespitler
  • Sporun desteklenmesi
  • Organizasyonlar yapmak.

İhtiyaçlar
Personel ve bütçe ihtiyacı
Faaliyet ve Projeler

Ayni ve nakdi yardımlar yapmak, organizasyonlar düzenlemek.