Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Sürdürülebilir şehirleşme ve çevre anlayışıyla altyapısı güçlü bir şekilde büyüyen, üreten kenti oluşturmak

HEDEF 1.5


Yeni Yeşil Sosyal Alanlar Oluşturmak, Sosyal Yeşil Alanların Verimli Bitkiler ve Süs Bitkileri Kullanılarak İyileştirmek


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
-
Riskler
  • Personel yetersizliği
  • Kaynak yetersizliği

Maliyet Tahmini
1.393.870,0 ₺
Tespitler
  • Geçmiş dönemlerde yeterli miktarda ağaçlandırma yapılmadığı, belediyeye ait yeşil alanların atıl vaziyette bulunduğu
  • Kırsal mahallelerdeki park ve yeşil alanlardaki ağaçlandırmanın yetersiz olduğu, belediyeye ait ağaçlandırmaya müsait arazilerin atıl vaziyette bulunduğu

İhtiyaçlar
  • Belediyeye ait park, yeşil alan ve ağaçlandırmaya müsait arazilerin ağaçlandırılması, vatandaşların ve STK’nın desteklerine yönelik ağaçlandırma kampanyaları düzenlenmesi
  • Ağaçlandırma faaliyetlerinde belediye birim ve personellerinin aktif katılımlarının sağlanması
  • Ağaç fidesi temininde kamu kuruluşlarından destek sağlanması
PERFORMANS 1.5.1
Dikilecek Fidan Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.2
Dikilecek Lale Soğanı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.3
Dikilecek Mevsimlik Çiçek Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.4
Dikilecek Süs Bitkisi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.5
Rulo Çim Döşenecek Alan ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.6
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE