Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Sürdürülebilir şehirleşme ve çevre anlayışıyla altyapısı güçlü bir şekilde büyüyen, üreten kenti oluşturmak

HEDEF 1.1
Doğal Hayatı Korumak ve Sağlıklı Bir Şekilde Geliştirmek
İNCELE
HEDEF 1.2
Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenliği Desteklemek
İNCELE
HEDEF 1.3
Atıksu Uygulamalarını Hayata Geçirerek Temiz İçme Suyu Teminine ve Temiz Çevre Oluşturulmasına İmkan Sağlamak
İNCELE
HEDEF 1.4
Yapılaşmaların Sürdürülebilir Kentsel Planlama İle Yapılması ve Yerleşimlerin Kapsayıcı, Güvenli ve Sürdürülebilir Kılınmasını Sağlamak
İNCELE
HEDEF 1.5
Yeni Yeşil Sosyal Alanlar Oluşturmak, Sosyal Yeşil Alanların Verimli Bitkiler ve Süs Bitkileri Kullanılarak İyileştirmek
İNCELE