Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Ulaşım ve altyapı hizmetlerinin ekonomik, hızlı, akıllı, güvenilir ve sürdürülebilir biçimde sunularak vatandaşın yaşam kalitesini arttırmak

HEDEF 8.2


Kanalizasyon şebekesini etkin ve verimli hale getirmek


Sorumlu birim
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
İmar durumu belirsizliği, imar plan uygulaması ve altyapı yoğunluğu hizmet gecikmelerine yol açabilir, kamulaştırma maliyetleri, kukuki engeller ve ödenek yetersizliği
Maliyet Tahmini
20.163.885,63 ₺
Tespitler
  • Atık ve yağmur suyu şebekesinin eski olması.
  • Altyapı hizmetlerinin yapılaşmadan sonra sunulması.
  • Altyapı yetersizliği.

İhtiyaçlar
  • Yapılması planlanan yol yapım, kaldırım ve refüj çalışmaları öncesinde mevcut altyapı sorununun giderilmesi akabinde çalışmaların koordine edilmesi.
  • Kars Çayı ve Çam Çavuş barajına akan atık su deşarjının önlenmesi.
PERFORMANS 8.2.1
Yapımı Gerçekleşen Kanalizasyon Şebekesi Kanal Uzunluğu ( xxx )
HEDEFE ETKİSİ
%61
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.1
Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.1
Mevcut Kanalizasyon Şebekesinin Temizleme Kanal Uzunluğu ( xxx )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.2
Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebeke Hatları İçin Alınan Kapak Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.3
Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.3
Kanalizasyon Kolektör Hattı uzunluğu ( xxx )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.3
Yapımı Gerçekleşen Yağmursuyu Şebekesi Kanal Uzunluğu ( xxx )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE