Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Ulaşım ve altyapı hizmetlerinin ekonomik, hızlı, akıllı, güvenilir ve sürdürülebilir biçimde sunularak vatandaşın yaşam kalitesini arttırmak

HEDEF 8.1
Toplu taşıma sisteminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması
İNCELE
HEDEF 8.2
Kanalizasyon şebekesini etkin ve verimli hale getirmek
İNCELE
HEDEF 8.3
İçme suyu şebekesini etkin ve verimli hale getirmek
İNCELE