Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Sürdürülebilir ve çevre kalitesi yüksek, afete dayanıklı fiziki bir kent oluşturmak

HEDEF 5.3


Afet olaylarında can ve mal kaybını en aza indirmek


Sorumlu birim
İtfaiye Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • Destek Hizmetler Müdürlüğü
  • Park Bahçeler Müdürlüğü
  • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Riskler
-
Maliyet Tahmini
6.705.000,0 ₺
Tespitler
Kent merkezinde bulunan binaların bitişik nizam şeklinde planlanıp yapılması sebebiyle itfaiye ekiplerinin etkili çalışma ve müdahalesini engellemesi.
İhtiyaçlar
İtfaiye hizmet binasının fiziki anlamda ihtiyaçlara cevap vermemesi.
PERFORMANS 5.3.1
Yenilenen Araç-GereçSayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%71
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.2
Eğitim Alan Personel Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.2
Kurum Kuruşlarda Yapılan Tatbikat Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.2
Okullarda Yapılan Tatbikat sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.2
Yetiştirilen İtfaiyeci Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.3
Yapılan Musluk Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%12
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.3
Kurulan Müfreze Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE