Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Sürdürülebilir ve çevre kalitesi yüksek, afete dayanıklı fiziki bir kent oluşturmak

HEDEF 5.1
Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil ve rekreasyon alanlarının arttırmak
İNCELE
HEDEF 5.2
Toplum düzenine yönelik faaliyet ve denetimleri etkinleştirerek çevre bilincini geliştirmek
İNCELE
HEDEF 5.3
Afet olaylarında can ve mal kaybını en aza indirmek
İNCELE