Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%49

Kentin kültür, sanat ve spor yaşamını zenginleştirerek halkın yaşam kalitesini arttırmak

HEDEF 5.1


Karşıyaka’nın kültür ve sanat hayatını zenginleştirecek tesisler ve etkinlikler yapılması


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • Etüt Proje Müdürlüğü
  • Özel Kalem Müdürlüğü
  • Plan Proje Müdürlüğü
  • Emlak İstimlak Müdürlüğü
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Riskler
Restorasyonu planlanan tarihi yapıların Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü onaylarının çıkmaması olasılığı
Maliyet Tahmini
26.957.000,0 ₺
Tespitler
Kent sakinlerinin, kentin kültür ve sanatla anılması talebi
İhtiyaçlar
  • Onay, tahsis ve benzeri işlemlerin hızlandırılması
  • Düzenlenen organizasyonlarda başarı düzeyini yükseltmek amacıyla birimler arası koordinasyonun arttırılması
PERFORMANS 5.1.1
2020
Düzenlenen organizasyon sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.2
2020
Düzenlenen festival sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.3
2020
Kent ve Kurtuluş Tarihi Müzesi yapımı tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.4
2020
Kültürevi yapımı tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.5
2020
Sergi Sarayı ve Kent Kütüphanesi yapımı tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE