Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI YÜZÖLÇÜMÜ: 51 km²   NÜFUS: 185.597
AMAÇ
01
Sürekli gelişen bir yönetim anlayışıyla katılımcı, şeffaf, modern ve güvenilir yöntemler sunarak hizmet kalitesini yükseltmek

> İNCELE
%62
AMAÇ
02
Yaşam kalitesini arttıran, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre anlayışıyla hizmet üretmek

> İNCELE
%53
AMAÇ
03
Alt ve üst yapısıyla güvenli, planlı, kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşanabilir bir kent oluşturmak

> İNCELE
%55
AMAÇ
04
Tüm öğeleriyle güçlü, sağlıklı ve güvenli bir toplumsal yapı oluşturacak hizmetler üretmek

> İNCELE
%59
AMAÇ
05
Kentin kültür, sanat ve spor yaşamını zenginleştirerek halkın yaşam kalitesini arttırmak

> İNCELE
%37