Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%59

Tüm öğeleriyle güçlü, sağlıklı ve güvenli bir toplumsal yapı oluşturacak hizmetler üretmek

HEDEF 4.3


Toplum sağlığı, refah ve huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması


Sorumlu birim
Zabıta Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Riskler
Denetimler esnasında vatandaş ve esnafla yaşanan sorunlar
Maliyet Tahmini
72.427.000,0 ₺
Tespitler
  • Kurum dışı birimlerle bilgi alışverişinde yaşanan eksiklikler
  • Yönetmeliklerdeki eksiklikler
  • Cezaların yetersizliği
  • Denetim şartlarına haiz personel sayısının yetersizliği

İhtiyaçlar
  • Kurum içi belgelerin elektronik ortamda ulaşılabilir olması
  • Vatandaşlara yasa ve yönetmelikler konusunda bilgilendirmeler yapılması
PERFORMANS 4.3.1
2023
Denetlenen işyeri sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%70
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.2
2023
İşbirliği yapılan gönüllü zabıta sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE