Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%86

Alt ve üst yapısıyla güvenli, planlı, kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşanabilir bir kent oluşturmak

HEDEF 3.2


İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler ve yeni tesisler yapılması, işbirlikleri geliştirerek bölgeler arası ekonomik uyumu sağlayacak çalışmalar yapılması


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
 • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
 • Sağlık İşleri Müdürlüğü
 • Etüt Proje Müdürlüğü
 • Plan Proje Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Riskler
 • Mülkiyet sorunları
 • Yetki, izin ve onayların gecikmesi
 • Çarşı yenileme işinde, mevcut eski yapıların kentsel dönüşüme girmesinden dolayı altyapı çalışmalarının zaman alması

Maliyet Tahmini
170.564.000,0 ₺
Tespitler
 • Altyapı koordinasyon kurumları ile uyum noktasında yaşanan aksaklıklar
 • Yol yapım ve bakım tesislerinin tam kapasite çalışmaması

İhtiyaçlar
 • AYKOME Yönetmeliği çerçevesinde hızlı ve koordineli çalışmalar yürütülmesi
 • Yol yapım ve bakım tesislerinin tam kapasite çalışabilmesi için malzeme, ekipman ve eğitimli personel ihtiyacı
PERFORMANS 3.2.1
Restorasyonu yapılan bina sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.2
2020
Karşıyaka Çarşısı yenileme işinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.3
2020
Pazaryerleri yenileme işinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.4
2020
Yapımı tamamlanan otopark sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.5
2020
Güzel Sanatlar Parkı düzenlemesinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.6
2020
Kurulacak bisiklet tamir istasyonu sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.7
2020
Yerel yönetimlerle geliştirilen işbirliği projesi adedi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.8
2020
Yapım, bakım ve onarımı gerçekleştirilen yol alanı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE