Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir yönetim modeli geliştirilecektir

HEDEF 5.3


Stratejik yönetim anlayışıyla, belediyenin sürdürülebilir ve ölçülebilir verimliliği artırılacak ve mali yapısı güçlendirilecektir


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Hukuk İşleri Müdürlüğü
 • İşletme Müdürlüğü
 • Medya Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Müdürlüğü
 • Teftiş Kurulu Müdürlüğü
 • Yazı İşleri Müdürlüğü

Riskler
 • Faiz oranlarının yükselmesi
 • Kurların yükselmesi

Maliyet Tahmini
4.625.000,0 ₺
Tespitler
 • Belediyenin gelir/gider dengesinin orta vadeli bir dönemde düzelmesi
 • Mali yapının kurumsal performans üzerinde etkili olması

İhtiyaçlar
 • Gelir artırıcı çalışmaların yapılması
 • İnsan kaynaklarının Belediyenin mali ve kurumsal performansı yönünde güçlendirilmesi
PERFORMANS 5.3.1
Belediye alacaklarının yıllık toplam gelire oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.2
Belediyenin toplam borcunun yıllık gelir toplamına oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.3
Belediyenin bütçe gerçekleştirme oranı (Gelir) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.3
Belediyenin bütçe gerçekleştirme oranı (Gider) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.4
Belediye ait işletmelerin geliri ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.5
Stratejik Yönetim Döngüsü kapsamında Strateji Geliştirme Müdürlüğü personelinin katıldığı kurum dışı eğitim ve bilgilendirme toplantısı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE