Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir yönetim modeli geliştirilecektir

HEDEF 5.1
Şişli Belediyesi katılımcılık, şeffaflık ve ulaşılabilirliği temel alan bir kurum kültürü ile yönetilecektir
İNCELE
HEDEF 5.2
Toplumsal Eşitliğe duyarlı ve güçlü bir kurumsal kimlik geliştirilecektir
İNCELE
HEDEF 5.3
Stratejik yönetim anlayışıyla, belediyenin sürdürülebilir ve ölçülebilir verimliliği artırılacak ve mali yapısı güçlendirilecektir
İNCELE
HEDEF 5.4
Belediyenin kurumsal gelişim hedefleriyle uyumlu, personelin bireysel performansı ve motivasyonu ile memnuniyetine dayalı bir insan kaynakları politikası uygulanacaktır
İNCELE
HEDEF 5.5
Yurtiçi ve yurtdışı kurumsal işbirliği programlarına aktif katılım sağlanacaktır
İNCELE
HEDEF 5.6
Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürütülecektir
İNCELE
HEDEF 5.7
Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulacaktır
İNCELE