Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%92

Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek

HEDEF 5.1


Kent Bilgi Sistemini güncellemek ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile uyumluluğunu sağlamak


Sorumlu birim
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Bilgi İşlem Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Riskler
Yazılımsal ve donanımsal arızalar
Maliyet Tahmini
4.424.598,06 ₺
Tespitler
Verilerin sistematik bir şekilde güncellenemiyor olması
İhtiyaçlar
Verilerin güncellenmesine sistematiklik kazandırılması
Faaliyet ve Projeler