Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%92

Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek

HEDEF 5.1


Kent Bilgi Sistemini güncellemek ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile uyumluluğunu sağlamak


Sorumlu birim
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Bilgi İşlem Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Riskler
Yazılımsal ve donanımsal arızalar
Maliyet Tahmini
4.424.598,06 ₺
Tespitler
Verilerin sistematik bir şekilde güncellenemiyor olması
İhtiyaçlar
Verilerin güncellenmesine sistematiklik kazandırılması
PERFORMANS 5.1.1
2020
Verilen Numarataj Belge Sayısı (Adres Düzeltme Formu) ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.2
2020
Kent Bilgi Sisteminin Dijital Ortamda Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.3
2020
Bina ve Bağımsız Bölüm Ekleme ve Güncelleme Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.4
2020
Yeni Ruhsatlı Yapılan Konut ve İşyerlerinin Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) İşlenme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.5
2020
Gelen taleplerin karşılanma oranı (Numarataj Verisi Düzeltme ve Güncelleme Hizmeti) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE