Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%46

Sürdürülebilir ve yenilenebilir bir yaşam için kaynakları ileri dönüştüren, çevreci atık yönetimine sahip yeşil zengini bir kent yaratmak

HEDEF 5.4


Sıfır Atık Altyapısı Kurularak Geri Dönüşümü Yaygınlaştırmak


Sorumlu birim
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Riskler
Vatandaşın Bu Konularda Yeterli Bilgiye Sahip Olmaması
Maliyet Tahmini
15.402.186,88 ₺
Tespitler
Sıfır Atık Altyapısı Kurulumu ve Geri Dönüşümün Yaygınlaştırılmasında Yetersiz Kalınması
İhtiyaçlar
Sıfır Atık Altyapısı Kurumu ve Geri Dönüşümün Arttırılması
PERFORMANS 5.4.1
2023
Ambalaj Atıkları Toplama Miktarı ( kg )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.2
2023
Tekstil Atıkları Toplama Miktarı ( kg )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.3
2023
Bitkisel Atık Yağ Toplama Miktarı ( kg )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.4
2023
Elektronik Atık Toplama Miktarı ( kg )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.5
2023
Sıfır Atık Projesi Kapsamında Yapılan Bilgilendirme Çalışmaları ( Adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.6
(KALDIRILDI)
2023
Komposta Toplanan Organik Atık Miktarı ( kg )
İNCELE
PERFORMANS 5.4.6
2023
Kurban Alanlarından Toplanan Gübre Hacmi ( m³ )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.7
2023
Çevre Koruma Hizmetleri İçin Personel Temini ( Kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE