Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%51

Kaynak kullanımı, planlama, karar alma ve uygulama aşamalarına tüm paydaşların katılımcı, etkin ve verimli bir şekilde dâhil olduğu bir kent yaratmak

HEDEF 1.5


Kurumsal Temsiliyeti Sağlayarak Belediye Başkanı ile Dış Paydaşlar Arasındaki İletişimi Güçlendirmek


Sorumlu birim
Özel Kalem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
-
Riskler
Yoğun Etkinliklerin Saat ve Gün Olarak Çakışması
Maliyet Tahmini
15.668.623,11 ₺
Tespitler
Kurumsal Temsiliyeti Sağlanmasında Belediye Başkanı ile Dış Paydaşlar Arasındaki İletişimin Eksik Kalması
İhtiyaçlar
Kurumsal Temsiliyeti Sağlayarak Belediye Başkanı ile Dış Paydaşlar Arasındaki İletişimi Arttırmak
PERFORMANS 1.5.1
2023
Başkanlık Makamı Gerçekleşen Görüşme Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.2
2023
Açılış, Cenaze, Davet, vb. Etkinliklere Çiçek ve Çelenk Gönderimi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.3
2023
Temsil ve Tanıtım Etkinliği Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.4
2023
Başkanlık Makamının Katıldığı Dış Programlar ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.5
2023
Başkanlık Makamı Röportaj ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE