Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%51

Kaynak kullanımı, planlama, karar alma ve uygulama aşamalarına tüm paydaşların katılımcı, etkin ve verimli bir şekilde dâhil olduğu bir kent yaratmak

HEDEF 1.3


Aktif Vatandaşlığı, Maltepelilik Bilincini ve Aidiyet Duygusunu Artırmak


Sorumlu birim
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Riskler
Uygulama Alanlarının Sınırlı Olması
Maliyet Tahmini
1.022.186,15 ₺
Tespitler
Gönüllü Vatandaşlık, Maltepelilik Bilincinin ve Aidiyet Duygusunun Yetersiz Kalması
İhtiyaçlar
Gönüllü Vatandaşlık, Maltepelilik Bilincinin ve Aidiyet Duygusunu Yükseltmek
PERFORMANS 1.3.1
2023
Gönüllü Katılımı ile Yapılan Kültürel Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.2
2023
Aktif Vatandaşlık ile Gerçekleştirilen Proje ve Faaliyet Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.3
(KALDIRILDI)
2023
Taktiksel Kentleşme ile Dönüşümü Sağlanan Açık Alan Sayısı ( adet )
İNCELE