Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%51

Kaynak kullanımı, planlama, karar alma ve uygulama aşamalarına tüm paydaşların katılımcı, etkin ve verimli bir şekilde dâhil olduğu bir kent yaratmak

HEDEF 1.2


Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek Vermek


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
  • Sosyal Destek Müdürlüğü

Riskler
Belediye Kaynaklarının Yetersiz Kalması
Maliyet Tahmini
25.096.189,9 ₺
Tespitler
Sivil Toplum Kuruluşlarına Verilen Desteğin Yetersiz Kalması
İhtiyaçlar
Sivil Toplum Kuruluşlarına Verilen Desteklerin Arttırılması
PERFORMANS 1.2.1
2023
Ses Sistemi Talepleri ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.2
2023
Çok Amaçlı Salon Tahsis Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.3
2023
Dernek ve STK Ulaşım Desteği Sefer Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.4
2023
İlçede Masa ve Sandalye Desteği Verilen Etkinlik Sayısı ( Adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE