Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%85

Sürdürülebilir hareketlilik kapsamında kentsel ulaşımı geliştirmek

HEDEF 2.6


Karayolu Sistemleri Altyapısını Güçlendirmek ve Sürdürülebilir Kılmak


Sorumlu birim
Ulaşım Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı
  • Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Riskler
  • Finansman Temininde Sıkıntılar
  • İmar Planlarının Sürekli Yenilenmesi
  • Kamulaştırma Süresinin Uzun ve Bedelinin Yüksek Olması
  • Kurum Görüş ve Onaylarının Temininde Yaşanan Zorluklar

Maliyet Tahmini
12.853.292.737,0 ₺
Tespitler
Hacim/Kapasite Değerlerinin Özelikle Zirve Saatlerde Maksimum Eşik Değerini Aşması & Artan Nüfus Sebebiyle Şehrin Lineer Şekilde Genişlemesi & Ulaşım Altyapısının Afetlere Karşı Dirençliliğinin Artırılması
İhtiyaçlar
Bisiklet Yolu Uygulamalarının Artırılması ve Teşvik Edilmesi & Ulaşım Altyapısının Yaşlılara, Çocuklara, Engellilere Daha Etkin ve Güvenli Hizmet Verecek Şekilde Düzenlenmesi & Gelir Getirici Modellerin Oluşturulması
Faaliyet ve Projeler

Karayolu Sistemleri Planlama Çalışmaları
Yol, Kavşak, Üstgeçit, Altgeçit, Köprü Çalışmaları
Karayolu Tüneli Çalışmaları
Karayolu Sistemleri Bakım ve Onarım Çalışmaları
Yayalaştırma, Meydan ve Cadde Düzenlemeleri
Otopark Çalışmaları
Bisiklet Yolu Çalışmaları
Trafik Sirkülasyon ve Geometrik Düzenleme Çalışmaları
Otogar Çalışmaları