Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Sürdürülebilir hareketlilik kapsamında kentsel ulaşımı geliştirmek

HEDEF 2.6


Karayolu Sistemleri Altyapısını Güçlendirmek ve Sürdürülebilir Kılmak


Sorumlu birim
Ulaşım Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı
  • Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Riskler
  • Finansman Temininde Sıkıntılar
  • İmar Planlarının Sürekli Yenilenmesi
  • Kamulaştırma Süresinin Uzun ve Bedelinin Yüksek Olması
  • Kurum Görüş ve Onaylarının Temininde Yaşanan Zorluklar

Maliyet Tahmini
12.853.292.737,0 ₺
Tespitler
Hacim/Kapasite Değerlerinin Özelikle Zirve Saatlerde Maksimum Eşik Değerini Aşması & Artan Nüfus Sebebiyle Şehrin Lineer Şekilde Genişlemesi & Ulaşım Altyapısının Afetlere Karşı Dirençliliğinin Artırılması
İhtiyaçlar
Bisiklet Yolu Uygulamalarının Artırılması ve Teşvik Edilmesi & Ulaşım Altyapısının Yaşlılara, Çocuklara, Engellilere Daha Etkin ve Güvenli Hizmet Verecek Şekilde Düzenlenmesi & Gelir Getirici Modellerin Oluşturulması
PERFORMANS 2.6.1
Bakımı ve Düzenlemesi Yapılan Toplam Yol Uzunluğu ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.6.2
İmalatı Yapılan Toplam Kavşak Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.6.3
İmalatı Yapılan Toplam Yol Uzunluğu ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.6.4
Toplam Bisiklet Yol Uzunluğu ( km(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.6.5
Yapımı Tamamlanan Karayolu Tüneli Uzunluğu ( km(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.6.6
Yapımı Tamamlanan Otopark Araç Kapasitesi ( adet(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE