Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%45

Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve spor alanlarında geliştirmek ve şehre bu alanlarda uluslararası nitelik kazandırmak

HEDEF 7.2


Kent genelinde kütüphane, tiyatro ve müze gibi kültür yapılarının sayı ve niteliklerini arttırmak


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
27.524.233,0 ₺
Tespitler
Vatandaş anketleri, şehir kurumları mülakatları ve bölge istişare toplantılarından elde edilen beklenti ve öneriler doğrultusunda tespit edilmiştir. Ayrıca 11. Kalkınma Planında Kültür ve sanata erişim ve katılım olanaklarının arttırılması politika / tedbiri yer almaktadır.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 7.2.1
2020
Kente Kazandırılan Müze Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.2
2020
Müze Ziyaretçi Sayısındaki Artış Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.3
2020
Kente Kazandırılan Kütüphane Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.4
2020
Etkinlik Sayısı; Sergi, Söyleşi, Aktivite ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.5
2020
Kent Tarihi ve Kültürüne Dair Hazırlanacak Eser Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.6
2020
Kente Kazandırılan Sergi Salonu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE