Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%46

Kırsal kalkınmayı öncelik alarak, şehrin ekonomisini güçlendirmek

HEDEF 4.3


İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak, kırsal alanların korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak


Sorumlu birim
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
  • Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
  • Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
  • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
  • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
7.950.000,0 ₺
Tespitler
Şehir kurumları mülakatlarında, kırsal alanlara yapılan yatırımların yetersizliği konusu zayıf yön olarak ele alınmış, bölge istişare toplantılarında konuya yönelik öneriler geliştirilmiştir. 11. Kalkınma Planında Kırsal alanda yaşam standartlar
İhtiyaçlar
PERFORMANS 4.3.1
2020
Dağıtımı yapılan Arıcılık Malzemeleri ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.2
2020
Yöresel Üretime Katılacak Çiftçi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.3
2020
Üretilen Yöresel Ürün Miktarı ( ton )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.4
2020
Desteklenen Örgütlü Yapı Artışı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.5
2020
Toplu Tarımsal Üretim Bölgesi Fizibilite Raporunun Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.6
2020
Yapılacak Toplu Tarımsal Üretim Bölge Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.7
2020
Yararlanacak Üretici Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.8
2020
Tarımsal Danışmanlık Projesinin Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE