Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%46

Kırsal kalkınmayı öncelik alarak, şehrin ekonomisini güçlendirmek

HEDEF 4.2


Hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman desteği ve eğitim hizmeti vermek, bu sayede sektörün gelişimine katkı sağlamak, et ve et ürünlerinden geçen bulaşıcı hastalıkları önlemek


Sorumlu birim
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Riskler

Maliyet Tahmini
7.691.883,0 ₺
Tespitler
Vatandaş anketleri, şehir eşrafı ve şehir kurumları mülakatları ile bölge istişare toplantılarından elde edilen görüşler neticesinde tespit edilmiştir. PESTLE analizlerinde bölgenin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyeli bir fırsat unsuru olarak belirlenmiştir. Ayrıca 11. Kalkınma Planında Hayvancılığın geliştirilmesi politika/tedbiri yer almaktadır.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 4.2.1
2020
Yapılacak Hayvan Dağıtımı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.2
2020
Yapılacak Suni Tohumlama Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.3
2020
Yapılacak Buza ğı Kulübesi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.4
2020
Yapılacak Septisemi Aşısı ( doz )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.5
2020
Yapılacak Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.6
2020
Yapılacak Teknik Gezi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.7
2020
Yapılacak Uygu lamalı Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.8
2020
Yapılacak Kuduz Aşısı Sayısı ( doz )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.9
2020
Yapılacak Kene İlacı Sayısı ( doz )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.10
2020
Yapılacak Bilgilendirme Toplantısı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.11
2020
Bırakılacak Tonoz Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.12
2020
Düzenlenecek Balık Yarışması Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.13
2020
Alınacak Süt Soğutma Tankı ve Aparatlarının Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.14
2020
Yapılacak Probiyotik İlaç ( doz )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE