Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 11

%87

Sürdürülebilir gelişimi sağlamak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak

HEDEF 11.2


Mevcut kaynakları etkin, verimli bir şekilde kullanmak ve mali disiplini sağlamak


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
681.000.000,0 ₺
Tespitler
11. Kalkınma Planında Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanmasını sağlayacak şekilde harcama gözden geçirmelerinin yapılması politika/tedbiri yer almaktadır. Vatandaş anketlerinde, Kurumsal Kaynak Yönetimi ve Gelişimi konusunda sorun ve beklentilerin ifade edildiği görülmektedir
İhtiyaçlar
PERFORMANS 11.2.1
2020
Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 11.2.2
2020
Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 11.2.3
2020
GelirGider Dengesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 11.2.4
2020
Tahakkuk Tahsilat Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 11.2.5
2020
Kayıtlı Mükellef Artış Yüzdesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 11.2.6
2020
Online ve E -tahsilatın Toplam Tahsilata Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 11.2.7
2020
Öz Gelirlerin Toplam Gelire Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 11.2.8
2020
Hizmet İçi Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 11.2.9
2020
Hatalı TİF Sayısı Yüzdesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE