Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.8


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırmak


Sorumlu birim
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
  • Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
70.380.250,0 ₺
Tespitler
Vatandaş anketlerinden gelen asayiş ve güvenlik hususuna ilişkin sorun ve beklentiler ile birlikte PESTLE analizlerinde teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik fırsatlar bir bütün olarak ele alınmıştır. Ayrıca 11. Kalkınma Planında Güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinliğin arttırılması politika / tedbiri yer almaktadır.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 10.8.1
2020
Güvenlik Kamera Sistemi Kurulacak Park Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.8.2
2020
LED Ekran Kurulacak İlçe Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.8.3
2020
Ücretsiz İnternet Hizmeti Sağlanacak Park, Meydan ve Sahil Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.8.4
2020
Uygulanacak olan Akıllı Şehircilik Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.8.5
2020
Telsiz Haberleşme Sisteminin Kurulacağı İlçe Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.8.6
2020
Mezarlık Bilgi Sisteminin Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.8.7
2020
T.C. İçişleri Bakanlığı e-belediye Modüllerinin Devreye Alınma ve Kullanılma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.8.8
2020
Bilgi ve İletişim Sistemlerinin, Donanım, Yazılım ve Güvenlik İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE