Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.6


İş ihtiyaçları doğrultusunda fonksiyonel olarak yapılanmak, personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak ve verimliliği arttırmak


Sorumlu birim
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
62.778.743,0 ₺
Tespitler
Örgüt iklimi algı analizleri neticesinde Türkiye'deki yerel yönetim ortalamalarının üzerinde ortaya çıkan Kurum içi eğitimlerin faydası, Kurum içi eğitimlerin yeterliliği ve teşvik sisteminden memnuniyetin sürdürülebilir kılınması gerekliliği tespit edilmiştir. Ayrıca 11. Kalkınma Planında Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli bir kamu personel sistemi oluşturulması politika / tedbiri yer almaktadır.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 10.6.1
2020
Hizmet İçi Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.6.2
2020
Personel Dağılım Analiz Çalışması Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.6.3
2020
Motivasyon Aidiyeti Toplantı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE