Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.5


Muhtarların, mahallelere daha iyi hizmet verebilmeleri için sahip oldukları fiziki şartları yeniden gözden geçirmek ve gerekli desteği sağlamak


Sorumlu birim
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
  • Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
  • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
  • Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
5.080.000,0 ₺
Tespitler
Şehir kurumlarıyla yapılan mülakat görüşmelerinde hizmetlerin geliştirilebilmesi adına muhtarlara destek verilmesi yönünde talepler alınmıştır.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 10.5.1
2020
Bakım Onarımı Yapılacak Muhtarlık Yapı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.5.2
2020
Teknik Çalışma Ziyaret Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.5.3
2020
Düzenlenecek Çalıştay Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.5.4
2020
Bölge Bazlı Toplantı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.5.5
2020
Eğitim Verilecek Muhtar Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE