Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.3


Stratejik yönetim ve iç kontrol sürecini etkinleştirmek, kurumsal gelişime katkı sağlayarak iş ve proje yöntemleri geliştirmek


Sorumlu birim
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
17.094.280,0 ₺
Tespitler
11. Kalkınma Planında Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliğinin güçlendirilmesi politika/tedbirleri yer almaktadır. Ayrıca gerek örgüt iklimi algı analizlerinde gerekse yönetim süreç analizlerinde; kontrol ve tedbir fonksiyonlarının icrasındaki başarılı unsurların sürdürülebilir kılınması, aksayan noktalara ilişkin tedbir geliştirilmesi hususlarına yönelik bulgular elde edilmiştir.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 10.3.1
2020
Yapılacak Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.3.2
2020
İç Kontrol Sisteminin Değerlendirme Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.3.3
2020
Her Yıl Düzenlenecek Rapor Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%45
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.3.4
2020
Proje Yönetim Süreci Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.3.5
2020
Hazırlanan Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.3.6
2020
Kardeş Şehir Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.3.7
2020
Üye Olunan Birliklerle Yapılan Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE