Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%15

Kurumsal altyapının güçlendirilmesi ve kapasitenin geliştirilmesini sağlamak

HEDEF 2.2


Ulusal ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmek


Sorumlu birim
Dış İlişkiler ve Hibeler Şube Müdürlüğü - Dış İlişkiler Birimi
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Ulusal Düzeyde: Büyükşehir Belediyeleri, İl Belediyeleri Ve İlçe Belediyeleri
  • Uluslararası Düzeyde: Yabancı Belediye Temsilcilikleri

Riskler

Maliyet Tahmini
700.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Dış İlişkiler Ve Hibeler Şube Müdürlüğü - Dış İlişkiler Birimi birimine Yerel yönetimler arası karşılıklı (bilgi ve tecrübe paylaşımı, yerinde inceleme ve teknik gezi faaliyetleri, kültürel ve sosyal etkinlikler vs ...) konusunda yorum yap:

İletişim için e-mail adresiniz

Kurum Türü
Çalışma Alanı

Kişi Adı

Kurum Adı

Pozisyon

Görüşünüz