Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%53

Yaşam kalitesini arttıran, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre anlayışıyla hizmet üretmek

HEDEF 2.1
Mevcut yeşil alanların korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılması
İNCELE
HEDEF 2.2
Toplumda doğa ve çevre bilincinin arttırılmasıyla çevrenin korunması, sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi
İNCELE
HEDEF 2.3
Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği ve etkilerinden korunma kapsamında çalışmaların yapılması
İNCELE
HEDEF 2.4
Çevre sağlığını koruyarak daha temiz bir kent yaratılması amacıyla hizmet kalite ve kapasitesinin yükseltilmesi
İNCELE
HEDEF 2.5
Hayvanların korunması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi
İNCELE