Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%26

Dezavantajlı vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım, kültürel ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek; söz konusu bireylerin kent yaşamına dahil edildiği, erişilebilir yaşam alanlarına sahip engelsiz bir kent oluşturmak

HEDEF 5.5


Dezavantajlı vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak


brightness_1

5.5.1
İz Yolu Yapımı m²


brightness_1

5.5.2
Rampa Yapımı Adet


brightness_1 5.5.1 İz Yolu Yapımı m² ( m² )