Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Sürdürülebilir şehirleşme ve çevre anlayışıyla altyapısı güçlü bir şekilde büyüyen, üreten kenti oluşturmak

HEDEF 1.4


Yapılaşmaların Sürdürülebilir Kentsel Planlama İle Yapılması ve Yerleşimlerin Kapsayıcı, Güvenli ve Sürdürülebilir Kılınmasını Sağlamak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Zabıta Müdürlüğü
 • Fen İşleri Müdürlüğü

Riskler
 • Personel eksikliği
 • Veri eksikliği
 • Analiz yapabilecek personel eksikliği

Maliyet Tahmini
15.600.000,0 ₺
Tespitler
 • Belediyemizin binasının yetersiz kalması
 • Doğaya ve insana saygılı ve eşitlikçi yapıların gerekliliği
 • Uygulanabilir plan yapılması gerekliliği
 • Analiz eksiklikleri

İhtiyaçlar
 • Yeni belediye binasını modern, doğaya, çevreye saygılı, engelsiz bir şekilde inşa etmek
 • Analizler yapılarak eksiklerin belirlenmesi
 • Planların düzgün yapılması
 • Büyüyen şehrin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar
 • AB destekleri
 • Yapılacak inşaatlar için kaynak
 • Denetim ve inceleme yapacak personel
 • Yapılan planların üst ölçekli planlar ile uyumlu olması
PERFORMANS 1.4.1
Çekek Yeri Peyzaj Düzenlemesi (Tamamanma Oranı) (Yıllık) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.2
Kent Mobilya Üretim Atölyesi İnşaatı (Tamamlanma Oranı) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.3
Sinop Belediyesi Katlı Otoparkı (Tamamlanma Oranı) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.4
Sinop Belediyesi Yeni Hizmet Binası (Yeşil Bina) (Tamamlanma Oranı) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.5
Kentsel Sosyal ve Teknik Altyapı Taleplerini Karşılama Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.6
Plan Değişikliği Taleplerininin İncelenmesi, Eşgüdümü ve Takibi Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.7
Planlama Kriterlerine Uygunluğunu Denetlenme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.8
Hazırlanacak Nazım ve Uygulama İmar Planı Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.9
Kent Gelişim Dinamiklerini İnceleme, Araştırma ve Analiz Yapma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.10
Kentin Nüfus Gelişim ve Eğilimlerini İnceleme ve Takip Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.11
Kentin Ticari ve Sanayi Gelişim Dinamiklerini İnceleme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.12
Metruk Bina Denetim Oranı ( 6adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.13
Gri Duvar Projesinin Tamamlanması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE