Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Sürdürülebilir şehirleşme ve çevre anlayışıyla altyapısı güçlü bir şekilde büyüyen, üreten kenti oluşturmak

HEDEF 1.3


Atıksu Uygulamalarını Hayata Geçirerek Temiz İçme Suyu Teminine ve Temiz Çevre Oluşturulmasına İmkan Sağlamak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Riskler
 • Planlanan inşaat süreleri ve uzunluklarının doğa olayları, ekonomik vb. olaylardan sekteye uğraması
 • Tesis projesinde, tesisin bulunduğu alandaki mevcut zorlu çevre koşullarından dolayı proje değişikliğine gidilerek tam arıtmalı bir sisteme geçilmesine karar verilmiştir. Bu karar İller Bankası Genel A.Ş. tarafından alınmış, Belediyemiz de buna onay vermiştir. Bu nedenle Kuzey Derin Deniz Deşarjı projesinde tam arıtmalı bir sisteme geçileceğinden dolayı öncelikle yeni projeler hazırlanacak, akabinde ise yapım ihalesi gerçekleştirilerek yapımına başlanılacaktır.

Maliyet Tahmini
9.436.684,0 ₺
Tespitler
 • Atık su ve içme suyu ile ilgili eksiklikler
 • İskele ve mendirek yetersizliği
 • Her türlü atığın toplanması gerekliliği

İhtiyaçlar
 • Atık toplama faaliyetlerinin artırılarak devam ettirilmesi
 • Daha temiz içme suyu, daha sağlıklı atık su sistemlerinin yapılması
 • Atık toplama araçları ve personeli
 • Denetleme yapacak personel
 • Kanalizasyon ile ilgili araçlar ve malzemeler
 • Şebeke hatlarının yapılması için gerekenler
 • Geri dönüşüm ve çevre ile ilgili kurumlar ile işbirliği
 • Kredi ve diğer finansman imkanları
PERFORMANS 1.3.1
İskele ve Mendirek Düzenlemesi (Yıllık Tamamlanma Oranı) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.2
Sinop Kuzey ve Güney Derin Deniz Deşarjı ve Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı ( merkez )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.3
250 km Kanalizasyon Şebekesinin Yapılma Oranı (Yıllık) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%7
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.4
250 Km Uzunluğunda İçme Suyu Şebekesinin Yapılma Oranı (Yıllık) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.5
Yeni Kanalizasyon Şebekesi Hattı Yapılması (km) (Yıllık) ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%7
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.6
Yeni Su Şebekesi Hattı Yapımı (Yıllık) ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.7
Nakledilen Çöp Miktarı ( ton )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.8
Toplanacak Ambalaj Atık Miktarı ( kg )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.9
Toplanacak Bitkisel Atık Yağ Miktarı ( kg )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.10
Toplanacak Tıbbi Atık Miktarı ( kg )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.11
Kıyı Kanunu Denetimleri ( oran )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE