Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Sürdürülebilir şehirleşme ve çevre anlayışıyla altyapısı güçlü bir şekilde büyüyen, üreten kenti oluşturmak

HEDEF 1.1


Doğal Hayatı Korumak ve Sağlıklı Bir Şekilde Geliştirmek


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Tüm Müdürlükler
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Riskler
 • Vatandaşların yeterli düzeyde bilinçlendirilememesi veya uygulamaya geçişte eksiklikler
 • Merkezi idare kuruluşlarından alınması gereken izinlerin gecikme olasılığı

Maliyet Tahmini
10.000.000,0 ₺
Tespitler
 • Hayvanlara karşı eğitimin yetersiz kalması
 • Hayvan barınağı eksikliği
 • Halkın hayvanlar ile yeterli derecede ve verimli etkileşimde bulunamaması
 • Çocukluktan itibaren hayvan ve doğa sevgisinin aşılanamaması

İhtiyaçlar
 • Sokak köpeklerine hem kendileri için hem de toplum sağlığına zarar vermemeleri için önlemler alınması
 • Hayvanlar ile ilgili toplum bilincinin artırılması
 • Hem sosyal donatı alanı hem de hayvan ve toplum yararına olacak tesis açılması
 • Eğitim verecek personel veya dışarıdan alınacak eğitmen, eğitimler
 • Aşı ve kısırlaştırma için gerekli malzemeler ve bunları kullanabilecek personel
 • İnşaat için gerekli malzemeler
 • Yapılaşmaya uygun parseller oluşturulması, sosyal ve teknik donatı alanlarının kamulaştırmasız kamuya mal edilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında parselasyon planları
 • Merkezi idare kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması
PERFORMANS 1.1.1
Çocuk Köyü Doğal Yaşam Parkı ve Ekoturizm Merkezi Projesi (Tamamlanma Oranı) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.2
Aşı ve Kısırlaştırma Yapılacak Sokak Köpeği Sayısı (Yıllık) ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.3
Ev ve Süs Hayvanlarıyla İlgili Eğitim Sayısı (Yıllık) ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.4
Sokak Hayvanlarıyla İlgili Eğitim Sayısı (Yıllık) ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.5
İklim Eylem Planı Hazırlanması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.6
İklim Değişikliği ile İlgili Eğitim Sayısı (Yıllık) ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE