Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Yaşam kalitesini arttıran, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre anlayışıyla hizmet üretmek

HEDEF 2.5


Hayvanların korunması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi


Sorumlu birim
Veteriner İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Riskler
Sokağa terk edilen hayvan sayısının artması
Maliyet Tahmini
12.335.000,0 ₺
Tespitler
Sahipli hayvanların sokağa terk edilmelerini engellemeye yönelik önlemlerin olmaması
İhtiyaçlar
  • Farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının arttırılması
  • Hizmet araç ve ekipmanlarının yenilenmesi, sayılarının arttırılması
PERFORMANS 2.5.1
Kısırlaştırılan hayvan sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.5.2
Müdahale ve tedavi edilen hayvan sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.5.3
Sahiplendirilen hayvan sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.5.4
Bilinçlendirme kampanya sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE