Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%36

Yaşam kalitesini arttıran, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre anlayışıyla hizmet üretmek

HEDEF 2.4


Çevre sağlığını koruyarak daha temiz bir kent yaratılması amacıyla hizmet kalite ve kapasitesinin yükseltilmesi


Sorumlu birim
Temizlik İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
Yıllık nüfus artışının, öngörülen %2 oranından fazla olması
Maliyet Tahmini
235.354.000,0 ₺
Tespitler
Çevre temizliği konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmemesi
İhtiyaçlar
  • Yapılan temizliğin korunması hususunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
  • Temizlik kampanyaları yapılması
PERFORMANS 2.4.1
2021
Toplanan günlük çöp ve moloz miktarı ( ton )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.2
2021
Yerüstü çöp konteyneri sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.3
2021
Yeraltı çöp konteyneri sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE