Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Yaşam kalitesini arttıran, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre anlayışıyla hizmet üretmek

HEDEF 2.3


Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği ve etkilerinden korunma kapsamında çalışmaların yapılması


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
 • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
 • Kentsel Tasarım Müdürlüğü
 • Plan Proje Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Etüt Proje Müdürlüğü

Riskler
 • Planlanan önlemlerin, iklim değişikliğine neden olan global gelişmeler nedeniyle yetersiz kalması
 • Kullanılan malzeme ve teknolojinin yüksek maliyetli oluşu

Maliyet Tahmini
9.000.000,0 ₺
Tespitler
 • Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili güncel çalışmaların eksikliği
 • Teknik çalışmaları uygulayacak personelin eğitim ihtiyacı

İhtiyaçlar
 • İklim değişikliğinin etkilerinden korunma kapsamında yapılacak çalışmaların vatandaş düzeyine yayılabilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler
 • İlgili personelin teknik eğitim almasının sağlanması
PERFORMANS 2.3.1
Yapımı tamamlanan güneş enerji santrali sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.2
Alternatif enerji kaynaklarından yararlanılan hizmet binası sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.3
Güneş panelli aydınlatma sistemine geçilen park sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.4
Oluşturulan su bahçesi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE