Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%36

Yaşam kalitesini arttıran, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre anlayışıyla hizmet üretmek

HEDEF 2.2


Toplumda doğa ve çevre bilincinin arttırılmasıyla çevrenin korunması, sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi


Sorumlu birim
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Riskler
 • İklim değişikliğinin kent yaşamına öngörülemeyen olumsuz etkileri
 • Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında altyapının oluşturulamaması
 • Kentin aşırı göç alması
 • Aliağa ve Foça ilçelerindeki ağır sanayi yatırımlarının çevresel kirletici etkisi
 • İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin kirletici etkisi

Maliyet Tahmini
10.646.000,0 ₺
Tespitler
 • Çevrenin korunması kapsamında eğitim ihtiyacı
 • Çevresel gürültünün değerlendirilmesi kapsamında uygulanan cezaların yetersiz olması
 • Sıfır atık konusunda vatandaşın tüketim kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekliliği

İhtiyaçlar
 • Farklı hedef kitlelere yönelik çevre bilinci oluşturma çalışmaları yapılması
 • Özellikle müzik gürültüsüne devam eden işyerlerine, kalıcı çözümü sağlayacak yaptırımlar düzenlenmesi
 • Sıfır atık konusunda eğitim, yönlendirme, izleme ve değerlendirme ekiplerinin oluşturulması
PERFORMANS 2.2.1
2021
Sıfır atık yönetim sisteminin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
2021
Çevre bilinci oluşturma hedefiyle düzenlenen çalışma sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.3
2021
İklim eylem planının tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE