Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Yaşam kalitesini arttıran, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre anlayışıyla hizmet üretmek

HEDEF 2.1


Mevcut yeşil alanların korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılması


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Plan Proje Müdürlüğü
  • Etüt Proje Müdürlüğü
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • Emlak İstimlak Müdürlüğü

Riskler
  • Değişen iklim koşullarının hedeflere olumsuz etkisi
  • Mülkiyet problemleri

Maliyet Tahmini
53.479.000,0 ₺
Tespitler
  • İmar planlarında yeşil alan olarak ayrılan yerlerin, artan nüfus ve yapılaşma yoğunluğuna yetersiz kalması
  • Belediye yetki alanı dışında kalan yerler ile ilgili koordinasyon eksiklikleri

İhtiyaçlar
  • İmar plan revizyonları yoluyla yeni yeşil alanlar kazandırılması
  • Kurumlararası koordinasyonun güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması
PERFORMANS 2.1.1
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.2
Yapımı tamamlanan yeni park sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.3
Yenilenen park sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.4
Kent genelinde yapılacak iklim sığınağı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE