Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%27

Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi arttırarak kalkınan bir kent yaratmak

HEDEF 6.6


Kamu Düzenini Sağlamak İçin Kolluk Kuvveti Görevini Yerine Getirmek


Sorumlu birim
Zabıta Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
-
Riskler
Personel Sayısındaki Eksiklik
Maliyet Tahmini
24.495.280,8 ₺
Tespitler
Kamu Düzenini Sağlamak için Kolluk Kuvveti Görevinin Sağlanması Gerekliliği
İhtiyaçlar
Kamu Düzenini Sağlamak için Kolluk Kuvveti Görevinin Genişletilmesi
PERFORMANS 6.6.1
2021
Zabıta Tebligat İşlemi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.6.2
2021
İlan İşlemi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.6.3
2021
Kabahatlar Kanunu ve Genel Zabıta Denetimi İşlem Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE