Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%18

Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi arttırarak kalkınan bir kent yaratmak

HEDEF 6.5


Maltepe'de Bulunan Diğer Kamu Kurumlarını Destekleyerek Maltepelilerin Aldığı Hizmet Kalitesini Artırmak


Sorumlu birim
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Strateji Geliştirme Müdürlüğü
  • Veteriner İşleri Müdürlüğü
  • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler

Maliyet Tahmini
49.135.803,92 ₺
Tespitler
Diğer Kamu Kuruluşlarından Vatandaşların Aldığı Hizmet Kalitesinin Yetersiz Kalması
İhtiyaçlar
Diğer Kamu Kuruluşlarını Destekleyen Maltepe'deki Vatandaşların Aldığı Hizmet Kalitesinin Artırılması
PERFORMANS 6.5.1
2022
İbadethane Temizliği ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.2
2022
İbadethanelerde Tente Değişimi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.3
2022
Resmi Kurum İlaçlama İşlemi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.4
2022
Resmi Kurum Dezenfeksiyon İşlemi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.5
2022
Resmi Kurumlara Araç Tahsisi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.6
2022
Diğer Kurumlara Yönelik Hizmetlerin Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.7
Resmi Kurumlara Akaryakıt Desteği ( litre )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE