Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%18

Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi arttırarak kalkınan bir kent yaratmak

HEDEF 6.4


Türkiye ve Dünya ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Bağları Güçlendirmek


Sorumlu birim
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Dış İlişkiler Müdürlüğü
Riskler
Birden Fazla Yabancı Dil Bilen Personel Sayısının Yetersiz Olması
Maliyet Tahmini
4.794.888,83 ₺
Tespitler
Türkiye ve Dünya ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürler Arası Bağların Olması
İhtiyaçlar
Türkiye ve Dünya ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürler Arası Bağların Geliştirilmesi
PERFORMANS 6.4.1
2022
Sponsorluk Anlaşması Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.4.2
2022
Uluslararası Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.4.3
2022
Kurumsal Dış Paydaşlarla Yapılan Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE